Det viser seg at de fleste skolene bruker Mitt Valg til tross for at de har gamle bøker og at det var mange år siden de var på kurs.

Fra erfaringsutvekslingen vil vi trekke frem Varteig skole som har brukt MITT VALG siden 2012. I 2018 ble samtlige lærere kurset på nytt. Nå er programmet timeplanfestet og ukens sosiale mål følger programmet. I slutten av april skal de ha oppfølgingskurs og foreldremøte. En stolt rektor fortalte om gode resultater.

Vi ønsker skolene i Sarpsborg lykke til med det videre arbeidet. I tillegg vil vi gratulere Lions-klubbene i Sarpsborg med godt systematisk arbeid.