Menyinngang

På vakt for MITT VALG i 25 år!

MITT VALG er et Lions-program. Medlemmer i Lions jobber under mottoet «Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne». Lions samler inn penger til utvikling og organiserer MITT VALG-kurs rundt om i hele landet, slik at barnehageansatte, lærere og trenere har et godt program i sitt viktige arbeid.

mitt valg og lions arbeid i Ålesund

Har kurset alle barneskoler i Ålesund

Denne uka har MITT VALG vært i Ålesund og holdt oppfølgingskurs på Larsgården skole, Blindheim skole og Kolvikbakken ungdomsskole. Som alltid ble vi møtt av en meget serviceinnstilt Per Aase i Lions Ålesund, som har vært i tjeneste for MITT VALG i hele 25 år. Etter hvert har han også fått god hjelp av Kjell Aarønes og soneteamet i Ålesund. Samtlige barneskoler i Ålesund har gjennomført minst ett MITT VALG-kurs. Les om våre kurs for lærere her.

I tillegg har 275 barnehageansatte vært kurset, og Lions jobber for at det skal bli enda flere. Les om våre helt nye kurs for barnehageansatte her.

Viktig støtte til viktig arbeid

Per er forsiktig med å ta på seg all æren for Lions sitt arbeid med MITT VALG i Ålesund, og ber oss ikke glemme at alle klubbene i Ålesund betaler inn et årlig beløp som øremerkes arbeidet med MITT VALG.

På bildet i topp ser dere Per Aase sammen med noen av de ansatte på Larsgården skole. Skolen gjennomførte grunnkurs i august 2018, og på oppfølgingskurset denne uka kunne de fortelle at MITT VALG er timeplanfestet på alle trinn på skolen og at det brukes ukentlig. I tillegg til leksjonene som gjennomføres har de også god nytte av øvelser, leker og energiskapere som brukes til å «bryte opp» i andre fag og timer.

Må jobbe langsiktig

Lærerne forteller at de ser nytteverdien av å jobbe med programmet, og at det har blitt mer rom for refleksjon både blant ansatte og elever. Lærerne er ærlige på at det ikke finnes noen snarveier når det gjelder jobbing med det psykososiale miljøet på skolen. De framhever viktigheten av å jobbe langsiktig og kontinuerlig for å skape det trygge læringsmiljøet som skaper trivsel og læring for alle. Professor Arne Holte understreker også viktigheten av dette i de «psykiske helserettighetene». Se en film der han forklarer mer her.

Vi takker Per Aase, Lions-klubbene i Ålesund og skolene for ei fin uke med mye engasjement og godt humør😊

Vil du gjøre som Per og engasjere deg i barn og unges oppvekstmiljø finner du mer informasjon om Lions her.