Oppdragelse

er faktisk et hovedbegrep i pedagogikken. Forskerne deler ofte oppdragelse inn i fire ulike typer med hver sine spesielle kjennetegn:

 • Myndig oppdragelse (med nærhet, varme og fast kontroll)
 • Ettergivende oppdragelse (med nærhet, varme og slapp kontroll)
 • Autoritær oppdragelse (med lite nærhet/varme og sterk kontroll)
 • Neglisjerende oppdragelse (med lite nærhet/varme og svak kontroll)

En rekke forskningsprosjekter har dokumentert at barn som vokser opp med en myndig oppdragelsesstil kommer best ut på en rekke mål for psykososial fungering. De presterer også godt på skolen i forhold til evnenivå. Oppdragelsesstilen er altså kjennetegnet ved at foreldrene er omsorgsfulle og gir barnet mye varme, men samtidig stiller realistiske krav til barnet. 

Dannelse
er et overordnet begrep som dreier seg om mye mer enn bare gode manerer. Det handler om formingen av et menneskes personlighet og er en kombinasjon av kunnskap og sosial kompetanse.

Folkeskikk

handler seg om takling av dagliglivets små og store utfordringer, som det å være høflig, vise respekt, holde avtaler, samarbeide og dele med andre, osv.

Noen gode råd

Først 5 tips fra professor i psykologi, Willy-Tore Mørch.

 1. Vær en god modell
  Oppdragelse stiller krav til egen atferd. Barna tar etter på godt og vondt.
 1. La barnet få være med å bestemme
  Barnet aksepterer som oftest en beslutning når det blir spurt og får være med på å diskutere.
 1. Gi ros og oppmuntring
  Dette kan bidra til å styrke selvfølelsen. Men rosen må være ekte. Det er viktig å unngå oppblåste egoer. Barnet må få et realistisk selvbilde.
 1. Gi aldri barnet følelse av å bli hånet eller sett ned på
  Vær ikke sarkastisk overfor et barn. Det kan rive ned gode relasjoner og skade barns selvfølelse og selvtillit.
 1. La barn få alderstilpassede utfordringer
  For å oppnå mestringsfølelse er det viktig å la barn få erfaringer med verden, med råd, veiledning og hjelp fra foreldrene.

Og så 5 tips fra forfatteren av boka «Foreldrelappen», Are Karlsen, som også driver nettstedet www.pedagogikk.no:

 1. Ha fokus på det positive barnet gjør
 2. Overse småting
 3. Kutt ut kjeftinga
 4. Vær konsekvent og følg opp det du har sagt du skal

Sett av tid til å være sammen