Menyinngang

Ny læreplan: – Man skulle tro de har lest MITT VALG

I løpet av 2020 innlemmes temaer MITT VALG har jobbet med i 30 år i den norske skolen.

Terje Ogden på MV-konferansen 2019

– Folkehelse og livsmestring skal inn som et tema i skolen. Dette skal gi barna kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse. Sunne barn, rett og slett, som kan ta ansvarlig livsvalg. Man skulle tro de har lest MITT VALG, kommenterte dr. philos og seniorforsker Terje Ogden fra talerstolen under årets MITT VALG-konferanse (24. – 25. oktober).

Les også: Vi har 30 års erfaring med folkehelse og livsmestring

– Undervisningsprogrammene er veien til målet

Med MITT VALG får barnehager og skoler et ferdig program som forenkler implementeringen av flere av de nye, tverrfaglige temaene. At det allerede finnes ferdige, forskningsbaserte programmer på dette området, var et av Ogdens viktigste temaer:

– Undervisningsprogrammer er viktige. Ja, varige strukturendringer i skolen er målsetningen, men veien går gjennom programmene. Der kan vi lære hvordan dette gjøres, vi kan sette navn på begrepene og vi kan kvalifisere hverandre, kommenterte Odgen, som blant annet er leder av programstyret for Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT) i Norges Forskningsråd.

«Den skjulte læreplanen»

Tradisjonelt har skolen fokusert tungt på formidling av kunnskap og fagstoff, mens alt man lærer ved siden av fagstoffet ikke har blitt konkretisert eller nedfelt i læreverket i like stor grad. Ogden omtaler denne delen av opplæringen som «den skjulte læreplanen»:

– Den skjulte læreplanen er alt annet barn også lærer i skolen, samtidig som de lærer om fag. Elevene lærer om osmose, Kalmarkrigen, parlamentarismen og så viere, men de prater også sammen. De er opptatt av hem som er kjærester, hvem som er venner og hvem som blir invitert med hjem til andre. […] Før sa man at elvene skulle legge igjen alt det ved døra, for nå handler det om fag! Og så har man etter hvert skjønt at det er et litt snevert perspektiv på å lære og utvikle seg i dagens skole-Norge, fortsetter Ogden.

Hvordan ser fremtidens skole ut?

Dragningen mot et bredere perspektiv på opplæringen ser vi i de tverrfaglige temaene som nå skal inn i læreverket, som blant annet kommer som en konsekvens av arbeidet til Ludviksen-utvalget. Utvalget ble nedsatt i av Utdanningsdirektoratet i 2013, med den oppgave å se på hvordan framtidens skole kom til å se ut.

– Det var ingen liten oppgave. […] Tenk bare på hvordan ingen visste noe som helst om mobiltelefoner for 20 år siden. Det har vært en teknologisk revolusjon, og kunnskap flyter nå på nettet, utdyper Ogden.

Les også: Slik bruker Espira Brådalsfjellet MITT VALG for barnehager

– Det er klart det er veldig vanskelig å si hvordan samfunnet kommer til å utvikle seg videre, fortsetter han. – Så i sin klokskap sa Ludviksen-utvalget at «ja, det er mye som er usikkert om framtiden […], men én ting er vi sikre på. De menneskelige relasjonene kommer til å være de samme i framtidens samfunn».

Forskningen viser at sosial og emosjonell kompetanse er viktig!

Konklusjonen til utvalget viser behovet for å innlemme mer enn kun det faglige i opplæringen av barn og unge. På toppen av dette viser forskningen tydelig fordelene med å jobbe med sosial og emosjonell kompetanse med barn og unge:

– Jeg har jobbet veldig mye med forskningskunnskap på dette feltet. Jeg vet at de som jobber med sosial og emosjonell kompetanse er dyktige på det praktiske, men vi trenger også legitimiteten og troverdigheten fra forskningen. For dette er ikke noe vi bare har funnet på, det er «hard science», understreker Ogden.

– Og hva viser forskningen? Jo, den viser, at når vi bruker kontrollerte, randomiserte forsøk, med strenge kontrollkrav til forskningen, så ser vi at det virker. Man måler betydelige endringer i sosiale og emosjonelle ferdigheter, holdninger og adferd, og man ser også at barn som lærer seg sosial og emosjonell kompetanse gjør det også bedre på skolen, fortsetter han.

– Det er ikke fordi de blir flinkere til å løse matteoppgaver, men de blir flinkere til å gjøre lekser. De blir flinkere til å følge med i timene, og plukke opp ting som skjer. Også handler det om hvordan man fungerer i elevrollen, som også er med på å prege hva du får til på skolen, avslutter Ogden.

Etter den formelle framleggelsen hos Utdanningsdirektoratet, har vi i MITT VALG startet en prosess for å ytterligere tilpasse våre programmer til målene i de nye læreplanene for grunnskolen og vgs. Alle våre programmer er digitaliserte, slik at vi kan revidere og forbedre innholdet fortløpende. I den digitale plattformen vår vil lærere kunne se hvilke leksjoner som i særskilt grad støtter oppunder læreplanen.

Bruk lenkene under for å lese mer om våre programmer:

Barnehage | Skole | Idrett | Kroppen min og jeg