Menyinngang

Mitt Valg skal lage nye refleksjonsfilmer og du bestemmer innholdet

Hva synes du burde være tema?

Som en del av digitaliseringen av Mitt Valg, ønsker vi å lage korte filmklipp som presenterer ulike dilemmaer som barn og unge kan møte på. Filmene skal brukes til å reflektere over viktig tematikk, og hjelpe med å øke bevissthet over egne valg og tankemønster. Formålet med videoene er å lære barn og unge kritisk tenkning, og få en økt vurderingsevner i ulike situasjoner. Som voksne kan vi ikke alltid være der og passe på at situasjonene utspiller seg slik vi ønsker, men vi kan lære dem å bli kompetente mennesker som kan ta gode valg.

Her er en skisse på hvordan en dilemmafilm kan se ut:

Hvilke dilemmaer synes du barn og unge burde reflektere over?

Det kan ofte være temaer som du synes er vanskelige å snakke om, eller at du trenger hjelp til å igangsette refleksjon og dialog.  Det kan også være temaer du bekymrer deg over og ønsker at barn og unge skal ha mer kunnskap om.

Fortell oss hva du synes er viktig ved å klikke her