Kambo IL i Østfold har gjennomført MITT VALG-idrettskurs denne uken. Gjennom aktiviteter, refleksjon og utprøving av det digitale opplegget, legges grunnlaget for en ny sesong med vekt på inkludering og bredde!