I dag har vi holdt kurs på åtte ulike steder i Norge. På Bøleråsen skole, Langhus i Ski var det 50 engasjerte lærere, SFO ansatte, helsesøster og skoleledelse som alle gav alt.

De har prøvd en rekke øvelser som bidrar til et godt skolemiljø og at elevene lærer å ta gode valg.

Vi ønsker lykke til med implementeringen og gleder oss til oppfølgingskurs i mars.

Takk til Lions som arrangerte kurset!