Menyinngang

MITT VALG-Konferansen 2020 UTSATT

Flyttes til 2021

Opptrapping

Grunnet den nasjonale situasjonen rundt COVID-19 ser vi det som nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker å utsette konferansen. Dette for å heller være føre var, slik at vi ikke utsetter våre deltagere for en situasjon med økt risiko for smitte. Vi er glad for at så mange tar ansvar i denne perioden og håper at smittetallene vil synke i den kommende tiden.

Bedre opplevelse

Fra en annen side kan vi se at dette gir oss enda bedre tid til å kunne planlegge en fantastisk konferanse og sørge for at din opplevelse blir maksimal. For de av dere som sårt ønsket å se noen av våre fantastiske foredragsholdere kommer vi til å ta i bruk webinarer i løpet av 2021, som gjør at dere får oppleve mange av dem digitalt, hjemme i stuen din.

Samme sted

Vi kommer fortsatt til å holde konferansen på samme lokasjon, på ULLEVÅL MEET men forandrer kun tidspunktet for konferansen, til den nasjonale situasjonen forhåpentligvis har forbedret seg. Vi takker alles tålmodighet og samarbeidsevne i denne perioden.

Har du spørsmål vedrørende konferansen, så kan du få svar ved å sende en mail til mittvalg@mittvalg.no