MITT VALG har som mål å alltid være det beste undervisningsprogrammet for sosial og emosjonell læring i barnehager, skoler og idrettslag. Gjennom systematisk og kontinuerlig arbeid trenes barn og unges sosiale ferdigheter, noe som igjen skaper gode relasjoner og bygger et trygt og inkluderende miljø.

Vi vil ha ris og ros

I arbeidet med å nå dette målet spiller tilbakemeldinger fra brukere en sentral rolle. Vi er avhengig av disse innspillene for å kunne gjøre programmene våre så gode som mulig. For å sikre høy kvalitet på implementeringen, og få vite mer om hvordan vi kan støtte og hjelpe brukere i arbeidet med undervisningsopplegget, innfører vi fra 2020 brukerundersøkelser.

Les også: Tidenes største oppdatering av MITT VALG for barneskoler

Undersøkelsene gjennomføres rett etter kurs, og i forbindelse med oppfølgingskursene. Målet er å gi både virksomheten og MITT VALG innsikt i hva som fungerer bra og hvor eventuell ekstra innsats må settes inn.

Vi ber alle som mottar undersøkelsene om å bruke noen minutter på å fylle dem ut. Det betyr mye for oss.