I dag er Løven Leo og MITT VALG på Lions-konferansen 2018 i Tønsberg. Vi har fortalt om alle våre gode erfaringer etter at Lions samlet inn penger til oss i 2015.  Nå gleder vi oss å gi tilbake. Vi vil bidra i «Lions Røde Fjær 2020» som går til Beitostølen Helsesportsenter.