Menyinngang

Ja, vi holder fortsatt fysiske kurs

Hvordan arbeider MITT VALG i denne perioden?

Digitalt og fysisk

Vi i MITT VALG er glade for å kunne være tilpasningsdyktige og tilby alternative løsninger etter ulike behov. I 2020 holdt vi mange digitale kurs for skoler og barnehager, med gode resultater og positive tilbakemelding. Dette kommer vi til å fortsette med, samtidig som vi også holder fysiske kurs slik vi gjorde før, med visse forbehold.

Da vi fremdeles i en lang tid fremover kommer til å måtte tenke på smittevern, er det nødvendig at skolene og barnehagene tar hensyn til noen regler om forbehold for gjennomføring av fysiske MITT VALG-kurs. Slik tar vi vare på vår helse og får mulighet til å øke vår faglige kompetanse i praksis.

Plass og antall kursdeltagere

Det er nødvendig med stor nok plass for gjennomføring av et kurs, slik at vi kan opprettholde en meter mellom hver ansatt. Per dags dato har vi et tak på 40 påmeldte per kurs, og plassen vil derfor være gjenspeilende og avhengig av antall deltagere per skole. Hvis skolen eller barnehagen ikke har plass til dette løses det ved at kurset holdes i et annet lokale som opprettholder kriteriene.

Tett dialog

Instruktørene vil på forhånd av kursene også være i dialog med styrer, rektor eller idrettsleder for forberedelser av alle kurs og forhåndsregler. I tett dialog og samarbeid med den lokale Lions klubben, tilrettelegges kurset optimalt for å imøtekomme skolens behov og opprettholde smitteverntiltak.

En blanding av begge

Denne uken hadde Vålbyen skole i Solør gjennomføring av sitt MITT VALG-kurs digitalt. Skolen ønsket å sitte klassevis i sine klasserom med MITT VALG-instruktør Lene Krohn på storskjerm i rommene. På denne måten kunne de sitte sammen i sine kohorter og fortsatt jobbe sammen uten å måtte samle hele personalet. De andre gangene MITT VALG har hatt digitale kurs så har alle deltagerne sittet hjemme eller på skolen på hver sin pc eller nettbrett, noe som også lar seg gjennomføre.

«For en gjeng og for en entusiasme! Selv igjennom skjermen kunne man som instruktør se og oppleve deltagernes engasjement. De delte og reflekterte seg imellom, men også felles til alle på kurset. Deltagerne fikk føle på den sosiale biten hvor de kunne sitte sammen å reflektere, og i tillegg gjøre aktiviteter sammen som jeg instruerte på storskjermen.» forteller Krohn.

Ta en titt på våre kurs her