Skille mellom konflikt og mobbing

Mens konflikt handler om en uoverensstemmelse mellom interesser, verdier, handlinger osv, er mobbing en gruppes systematiske forfølgelse eller utelukkelse av en person i en formell-sosial sammenheng. Gruppen indikerer at det er snakk om en utelukkelse av en enkeltperson fra et gitt fellesskap, for eksempel en klasse.

Mobbing har to hovedformer, forfølgelse og utelukkelse:

  • Forfølgelse er den aktive, direkte og synlige form
  • Utelukkelse er den passive, indirekte og usynlige form. Å bli ignorert og forbigått gang på gang av klassekameratene, er også mobbing
  • Det systematiske indikerer at vi ikke snakker om enkeltstående handlinger, men om handlinger som utspiller seg over en lengre periode
  • En formell sammenheng indikerer at mobbing foregår i barnefellesskapene i skoler, fritidstilbud og sportsforeninger og andre steder hvor barnegruppen settes sammen i formell forstand, i motsetning til klikker og omgangskrets som er uformelle grupper og preget av innbyrdes aksept

Du finner mer om nettmobbing på Medietilsynets.

Teksten er hentet fra Medietilsynet.