Gode valg kan læres

Undervisningsprogrammet MITT VALG har som mål å gi barn og unge trygghet og økt sosial kompetanse til å ta selvstendige valg. Gjennom trening og øvelse blir de nemlig bedre rustet til å ta fornuftige avgjørelser på egenhånd..

Undervisningsopplegget til MITT VALG består av kurs designet for både barnehage, skole og idrettslag. I tillegg har vi et kurs kalt ”Kroppen min og jeg”, som omhandler vold og seksuelle overgrep.

Gjennom kursene får du en grundig gjennomgang av programmet. Du får verktøy som hjelper deg med å bygge et godt og inkluderende læringsmiljø for barn og unge. Sammen med alle kursene følger dessuten oversiktlig og lettfattelig undervisningsmateriell, og i 2018 tar vi steget over i den digitale sfæren!

Digitalt undervisningsmateriell med film, bilder og tekst

Undervisningsmateriellet på den nye digitale plattformen åpner nye muligheter. De ulike delene og kapitlene i hver bok byr på en kombinasjon av tekst bilder og ikke minst video, slik at man får det beste fra hver verden.

Min Side-seksjon med refleksjoner, notater og huskeliste

En annen fordel med den digitale løsningen er muligheten for interaktivitet. Som kursdeltager vil du motta din egen bruker slik at du kan logge deg inn på din private utgave av de digitale læremidlene. Du kan lagre refleksjoner underveis, og skrive notater i margen slik mange gjør i skrivebøker. Du kan også lage en privat huskeliste med ulike mål, som du krysser av for når de er gjort.

Alt dette samles i Min Side-seksjonen, slik at du alltid har enkel tilgang til alt sammen.

Tilpasset alle flater

Det digitale undervisningsmateriellet til MITT VALG fungerer uavhengig av plattform. Enten du foretrekker mobil, nettbrett eller PC-en er materiellet kun et bokmerke unna.

Til å begynne med digitaliseres undervisningsmateriellet knyttet til ungdomsskolekurset, men på sikt skal vi flytte materiellet for alle kurs fra papir til skjerm.

Gode valg kommer ikke av seg selv, men de kan læres. Les mer om våre kurs: Skole | Barnehage | Idrett | Kroppen min og jeg.

For ytterligere informasjon eller kursbestilling, ta kontakt med oss.