Menyinngang

Digital suksess for skoler og barnehager

Implementering av sosial og emosjonell læring i eget fag

De første digitale kursene

Denne uken har de første digitale MITT VALG kursene gått av stabelen med brakende suksess. Både skoler og barnehager har stilt med flere titalls entusiastiske deltagere med ønske om få ny faglig tyngde, gjennom opplæring i MITT VALG sitt digitale ungdomsprogram og barnehageprogram. I tillegg fikk de inspirasjon til sin egen digitale undervisning.

De digitale kursene blir holdt av MITT VALG instruktører og kurser lærere i sosial og emosjonell læring. Det digitale programmet er et undervisningsverktøy som skolen, barnehagen og idrettslaget har tilgang til og kan bruke for å tilrettelegge sosial og emosjonell læring og livsmestring.

Implementering i eget fag

Som en del av sosial læring og utvikling skal skolen støtte og bidra til elevenes sosiale læring og utvikling gjennom arbeid med fagene og i skolehverdagen. Kursdeltagerne får mulighet til å implementere elementer i eget fag og knytte det opp mot det nye tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring» hvor det slås fast at skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg.

Livsmestring handler om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv og elevene skal lære å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Oppfølgingskurset tar på sikt å gjøre læreren enda mer kompetent til å gjennomføre sosial og emosjonell læring, og bli trygg på bruken av ulike verktøy i det digitale programmet. Læreren har tilgang til det digitale programmet og disponerer det som en del av sin verktøykasse som kan brukes i undervisningen.

Her kan du se film om hvordan MITT VALG kan bli et viktig verktøy for Folkehelse og Livsmestring i din skole.

Foto: Amund Lågbu, Vestby avis

Stolt skole

Rektor ved Vestby ungdomsskole, Marianne Thorvaldsen, forteller i et intervju i Vestby avis at kursgjennomføringen fungerte veldig bra:

– Det fungerte kjempefint! Alle kunne se alle, og at alle satt på ulike steder og også i forskjellige land var ikke merkbart. Jeg er stolt over personalet som er så sporty som stiller positivt opp som prøvekaniner til nye ting, sier rektoren om hennes 45 lærere og assistenter som deltok på kurset.

Thorvaldsen forteller videre at lærerne på Vesby ungdomssskole gjennomfører skole hjemmefra i disse tider og blir bedre kjent med den digitale undervisningsarenaen. Å være en skole som er god på digital undervisning betyr å være trygge på de digitale verktøyene.

Dette inneholder kurset for skoler og barnehager

Følelsen av et klasserom

Nå som lærere kun møter elevene digitalt ble MITT VALG kurset en god arena til å øve på hvordan man fortsatt kan undervise i sosial- og emosjonell læring på nett.

Med funksjoner som å rekke opp en «digital hånd», dele opp i grupper, bruken av tavle og meningsmålinger, har vi beholdt mange av funksjonene som undervisningsøkter vanligvis er lagt opp til, i tillegg til andre muligheter. På den måten kan vi fortsatt beholde følelsen av å være i et klasserom, og gjennom videosamtaler kunne oppleve en god interaksjon på tross av at alle deltagerne sitter hjemme hos seg selv.

Nye muligheter

Kursholder var Trond Rekstad, seniorinstruktør i MITT VALG. Han er tidligere lærer og skoleleder og har også Master i endringsledelse. Han har vært en av utviklerne til det nye digitale programmets innhold

-Vi ble overrasket over hvor lett det var å gjennomføre gruppedanninger, IGP-metoden og alle andre metodiske begrep som kjennetegner vårt program. Nærheten til deltagerne fungerte på et annet vis, da vi ikke er i fysisk interaksjon. På den annen side blir det en annen form for nærhet, i og med at jeg var hjemme i stua til deltagerne, og vi møter hverandre med lave skuldre og mindre fasade.

Videre forteller Rekstad at MITT VALG kurset som oftest inneholder mer lekbaserte aktiviteter som grunnlag for refleksjon i de ordinære kursene, mens de digitale legger større vekt på at deltagerne blir kjent med og trygge på å bruke det digitale undervisningsopplegget.

-Fokuset er på å få de ansatte til å bli godt kjent med programmet som en verktøykasse i sosial og emosjonell læring, og implementere det i egen undervisning.

Bli kjent med våre kursholdere ved å klikke her