Menyinngang

Bli kjent med MITT VALGs ungdomsprogram

Undervisningsprogrammet MITT VALG følger elevene gjennom grunnskolen og videregående skole, og gir dem verktøyene de trenger for å ta gode, selvstendige avgjørelser. Programmet har dokumentert effekt og kan enkelt inkluderes i ordinær undervisning.