Menyinngang

Bli kjent med MITT VALG-programmet Kroppen min og jeg

Det er en dyster sannhet at noen barn blir utsatt for vold og seksuelle overgrep. Gjennom MITT VALG lærer barn og unge hvordan de kan bestemme over sin egen kropp, og få mot til å si fra om vonde opplevelser.