Samtidig reagerer halvparten av barna på foreldrenes tidsbruk på mobilen.Det kommer frem i en undersøkelse som Penetrace har utført på vegne av Telenor Norge og Den digitale foreldreskolen.

Videre oppgir halvparten av foreldrene at de én eller flere ganger har gått inn på barnets mobil, nettbrett eller PC og snoket uten at barnet var klar over det. Omtrent like mange mener at det er deres plikt. 65 prosent av barna sier at de ikke synes det er greit at foreldrene går inn på deres digitale enheter uten lov.

Undersøkelsen viser at antall barn som spiller mer enn tre timer om dagen, har økt fra 25 prosent til 36 prosent fra 2016 til 2019.

Videre kommer det frem at 68 prosent av barn mellom 10 og 12 år er på Snapchat, selv om tjenesten har 13 års aldersgrense. (NTB)»