Menyinngang

Aktivitetsjulekalender – luke 5: Å telle til tre

Formålet med MITT VALGs aktivitetsjulekalender er å bidra til latter, glede og moro. Aktiviteten bak luke 5 er en samarbeidsøvelse hvor deltakerne sammen skal telle til 3, og så finne bevegelser som kan erstatte tallene.

her er luke 5 i aktivitetsjulekalenderen 2020

Øvelsen «Å telle til tre» handler om å trene på samarbeid, konsentrasjon, oppmerksomhet, selvhevdelse og turtaking. Den tar ikke mer enn 5 – 10 minutter og krever ikke noe spesielt utstyr.

Ny aktivitet hver dag: Følg med på aktuelt-siden vår for nye aktiveteter hver dag frem til julaften.

Gjennomføring av Å telle til tre

 1. Del gruppen inn i par som står med ansiktet mot hverandre. De skal telle til 3 om igjen og om igjen. Den første sier 1, den andre sier 2 og den første sier 3. Den andre starter på 1 igjen og de fortsetter slik en stund til leder stopper dem.
 2. Så skal den av paret som er født senest på året velge en bevegelse som skal gjøres istedenfor å si tallet 1. Paret teller nå til 3 om igjen og om igjen mens de bytter ut tallet 1 med å gjøre en bevegelse helt til leder stopper.
 3. Så skal den som er født først på året bestemme en bevegelse som skal gjøres istedenfor å si tallet 2. Paret teller nå til 3 om igjen og om igjen mens de bytter ut både tallet 1 og tallet 2 med bevegelser helt til leder stopper. Til slutt skal paret samarbeide om å finne en bevegelse som skal erstatte tallet 3. Paret «teller» nå til 3 om igjen og om igjen ved å gjøre bevegelsene som erstatter 1,2 og 3 helt til leder stopper.

Hentet fra MITT VALGs Aktivitetsbok

Denne aktiviteten er en del av aktivitetsboken til MITT VALG, som inneholder 145 ulike aktiviteter.

Les mer om aktivitetsboka - KLIKK HER

Refleksjonsspørsmål til deltakerne

 • Hvordan opplevde dere å gjøre denne aktiviteten?
 • Hvilke sosiale ferdigheter brukte/øvde dere på?
 • Når trenger vi disse ferdighetene ellers i livet?

Variasjon og tilpasninger

 • Demonstrer med en annen  hvordan aktiviteten skal gjennomføres for å få med de deltakerne som ikke er så språklig/auditivt sterke også. (Ikke bare forklar med ord- men vis/modellèr)
 • I noen grupper kan det være nødvendig å snakke sammen før aktiviteten om hvordan være en best mulig partner. Hvordan vil det f.eks føles om du kommer med et forslag til bevegelse og partneren din ler av det eller kommer med et forslag hun synes er bedre eller viser med kroppsspråket sitt at hun ikke synes forslaget er bra? Spør deltakerne hva de kan si til partneren sin for å støtte forslaget han/hun kommer med på best mulig måte. (F-eks: Ja, kult- det gjør vi!)
 • I noen grupper kan det være nyttig å spørre deltakerne om hva det vil si å samarbeide på 3. Er det samarbeid hvis den ene foreslår en bevegelse og den andre godtar? Hva må til for at dere kan kalle det et samarbeid når dere sammen skal finne en bevegelse som alternativ til å si tallet 3?
 • Man kan også utvide å telle til 4,5 osv. eller telle på et annet språk
 • Leder kan også introdusere bevegelser deltakerne kan velge mellom når de skal erstatte et tall med bevegelse

Vinn Leo-løver i desember

Foruten aktivitetskalenderen skal vi også dele ut Leo-løver i desember.

 • Hver uke gir vi bort en mellomstor Leo-løve til en person som har likt eller skrevet i kommentarfeltet på minst én av lukepostene på Facebook.
 • Hver uke gir vi også bort en STOR Leo-løve til noen som har delt en film av at de gjennomfører en av aktivitet fra kalenderen. Del filmen på Facebook eller Instagram, og bruk emneknaggen #MVaktivitetsjulekalender.