Øvelsen «7-11-23» handler om å fremme samarbeid og samhandling. Øvelsen tar ikke mer enn 10 minutter og krever ikke noe utstyr.

Ny aktivitet hver dag: Følg med på aktuelt-siden vår for nye aktiveteter hver dag frem til julaften.

Gjennomføring av 7-11-23

  1. Deltakerne danner grupper på 3, og står vendt mot hverandre med en knyttet neve fremfor seg.
  2. Deretter slår de med nevene i luften fremfor seg samtidig som de roper «En, to, tre!» (Disse er de eneste ordene som kan ytres i løpet av aktiviteten.)
  3. Når de har telt til 3, strekker hver og en opp 0–5 fingre. Målet er at de tre til sammen skal 7 fingre tilsammen. Når de har lyktes, skal de prøve på 11, tilslutt skal de bruke to never og forsøke å få til 23 fingre.
  4. Etter å ha fått til 7, så kan gruppa snakke sammen om hvordan de klarte å få det til. Hadde de en strategi, eller var det flaks? 

Hentet fra MITT VALGs Aktivitetsbok

Denne aktiviteten er en del av aktivitetsboken til MITT VALG, som inneholder 145 ulike aktiviteter.

Les mer om aktivitetsboka - KLIKK HER

 

Refleksjonsspørsmål til deltakerne

  • Hvordan opplevde dere å gjøre denne aktiviteten?
  • Hvilke sosiale ferdigheter brukte/øvde dere på?
  • Når trenger vi disse ferdighetene ellers i livet?

Variasjon og tilpasninger

Aktiviteten kan også varieres til multiplikasjonslæring. To deltakere holder opp et tilfeldig antall fingre, og den tredje personen ganger straks ut hvor mye for eksempel 4 (fingre) ganger 5 (fingre) er. De to andre fungerer som fasit.

Vinn Leo-løver i desember

Foruten aktivitetskalenderen skal vi også dele ut Leo-løver i desember.

  • Hver uke gir vi bort en mellomstor Leo-løve til en person som har likt eller skrevet i kommentarfeltet på minst én av lukepostene på Facebook.
  • Hver uke gir vi også bort en STOR Leo-løve til noen som har delt en film av at de gjennomfører en av aktivitet fra kalenderen. Del filmen på Facebook eller Instagram, og bruk emneknaggen #MVaktivitetsjulekalender.