Menyinngang

Aktivitetsjulekalender – luke 19: Hva gjør du?

Formålet med MITT VALGs aktivitetsjulekalender er å bidra til latter, glede og moro. I aktiviteten bak luke 19 skal man gjøre en bevegelse, men si videre at man gjør noe helt annet.

I øvelsen «Hva gjør du?» skal man trene på konsentrasjon, bevegelse og å ta i mot beskjeder. Øvelsen tar ikke mer enn 10 minutter og krever ikke noe utstyr.

Ny aktivitet hver dag: Følg med på aktuelt-siden vår for nye aktiveteter hver dag frem til julaften.

Gjennomføring Hva gjør du?

  1. Lederen deler deltakerne inn i små grupper, og gruppene står i ring. Hver gruppe velger en starter.
  2. Starteren viser en aktivitet, for eksempel å klappe i hendene. Deltakeren til venstre spør: «Hva gjør du?» Starteren svarer noe helt annet enn det han gjør, for eksempel: «Jeg hopper», men fortsetter med sin egen aktivitet under hele lekens varighet; en eller to runder.
    Den som spurte, skal gjøre det som ble sagt, og ikke det som blir vist.
  3. Slik skal det fortsette rundt i gruppen. Dersom en gruppe kommer rundt lenge før de andre gruppene er blitt ferdige, bør de fortsette en runde til. NB! Alle skal fortsette med sine aktiviteter hele tiden.

Hentet fra MITT VALGs Aktivitetsbok

Denne aktiviteten er en del av aktivitetsboken til MITT VALG, som inneholder 145 ulike aktiviteter.

Les mer om aktivitetsboka - KLIKK HER

Refleksjonsspørsmål til deltakerne

  • Hvordan opplevde dere å gjøre denne aktiviteten?
  • Hvilke sosiale ferdigheter brukte/øvde dere på?
  • Når trenger vi disse ferdighetene ellers i livet?

Vinn Leo-løver i desember

Foruten aktivitetskalenderen skal vi også dele ut Leo-løver i desember.

  • Hver uke gir vi bort en mellomstor Leo-løve til en person som har likt eller skrevet i kommentarfeltet på minst én av lukepostene på Facebook.
  • Hver uke gir vi også bort en STOR Leo-løve til noen som har delt en film av at de gjennomfører en av aktivitet fra kalenderen. Del filmen på Facebook eller Instagram, og bruk emneknaggen #MVaktivitetsjulekalender.