Menyinngang
Barnehagen ikon Barnehage

Grunnpakke barnehage

Pris: Egenandel barnehage fra 15 000,-. (Med Koronarabatt til 30.06.21 fra 12 000,-)
Varighet: 3 år

MITT VALG holder kurs over hele landet og bidrar til at barnehagen utvikler barnas sosiale og emosjonelle kompetanse.

Hvorfor grunnpakke?

Pil ikon

Grunnpakken inneholder tilgang til digitale leksjoner, bildekort og løven Leo som kan brukes i samlingsstund og i det daglige livet i barnehagen. Kursene byr på samspill, lekbasert aktivitet, refleksjon og motivasjon som bidrar positivt til samarbeidet og det sosiale miljøet blant de voksne i barnehagen. «Vi er blitt flinkere til å anerkjenne hverandre via MITT VALG, for når man jobber konstruktivt sammen opp mot barnegruppa, gjør det noe med oss. Så jeg tror man gjør barnehagen til et bedre sted å være både for små og store, ved å bruke MITT VALG.» Jane Laache, styrer i Espira Brådalsfjellet barnehage, som har brukt MITT VALG siden 2012.      

Kursinnhold:

Pil ikon
 • Metodikk
 • Verdigrunnlag
 • Lekbaserte øvelser i praksis
 • Gjennomgang av digitalt program med leksjoner som inneholder:
  • Vi blir kjent med Leo
  • Vi vil ha et godt miljø
  • Vi tar vare på hverandre
  • Vi arbeider sammen
  • Vi tar beslutninger
  • Vi tar vare på kroppen vår
 • Gjennomgang av bildekort til bruk i samlingsstund

Målgruppe:

Pil ikon

Alle ansatte og ledelsen i barnehagen.

Praktisk gjennomføring:

Pil ikon
 • Kurs i 3 moduler (3 x 3,5 t.)
 • Modul 1 og 2 kan gjennomføres på samme dag
 • Modul 3 gjennomføres 3-6 mnd. etter gjennomført del 2
 • Kurset holdes i barnehagen eller i annet egnet lokale med god nettilgang
 • Kurs holdes av sertifisert instruktør fra MITT VALG
 • 15-30 deltakere pr. kurs
 • Kursmateriell er inkludert (digitalt program, løven Leo, bildekort til bruk i samlingsstund og boken «De viktige årene»)

Kostnad:

Pil ikon

Grunnpakke modul 1 og 2 på samme dag og modul 3 3-6 mnd. etter del 2: 

 • Barnehagens egenandel: 15000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 12000,-
 • Lokal Lions-klubb: 15000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 12000,-
 • Lions Tulipanfond: 15000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 12000,-

Grunnpakke modul 1 og 2 over to dager og modul 3 6-9 mnd. etter del 2: 

 • Barnehagens egenandel: 17000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 13 600,-
 • Lokal Lions-klubb: 17000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 13 600,-
 • Lions Tulipanfond: 17000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 13 600,-

Nettbasert kurs modul 1, 2 og 3:

 • Barnehagens egenandel: 12000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 9 600,-
 • Lokal Lions-klubb: 12000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 9 600,-
 • Lions Tulipanfond: 12000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 9 600,-

Kurskostnadene tredeles mellom barnehagen, den lokale Lions-klubben og Lions Tulipanfond. Det forutsettes da at samarbeidet er formalisert gjennom en 3-årig samarbeidsavtale mellom barnehagen, lokal Lions-klubb og Stiftelsen Det er mitt valg. Barnehagen kan også kjøpe MITT VALG-programmet uten disse forpliktelsene, men må da dekke hele kostnaden selv. Prisen er den samme i hele Norge.  NB: hvis det er flere barnehager som deltar på samme kurs, så tilkommer det kr. 2000,- pr. barnehage som betaling for ekstra materiell. Kostnadene kan da fordeles på alle barnehagene.

Lisenser:

Pil ikon

Barnehagen mottar lisenser (maksimalt 30 lisenser pr. kurs) for det første året. Lisensene må deretter fornyes årlig for kr. 50,- pr. bruker/ansatt. Minimum kr. 1000,-.

Ønsker du å vite mer?

Bestill en testversjon av våre digitale bøker eller last ned vår brosjyre for å lese mer

Kopieringsorginaler

Disse tekstene er kopibeskyttet, og kan kun skrives ut etter tillatelse.

Andre kurs innen Barnehage

Så du etter noe annet?