Bestill kurs barnehage

I 2021 vil kostnadene for grunnpakken til ansatte og foreldrekurset være redusert fordi:

  • Helsedirektoratet dekker deler av kurskostnadene for de ansatte
  • Sparebankstiftelsen DNB dekker kostnadene for foreldrekursene (dersom kurset avholdes på samme dag/kveld som modul 3 i grunnpakken, eller et temabasert kurs)

Når barnehagen, den lokale Lions-klubben og MITT VALG har undertegnet den tre-årige samarbeidsavtalen skjer følgende:

  • barnehagen blir kontaktet av en MITT VALG -instruktør, som er sertifisert gjennom Lions Quest. Instruktøren vil være barnehagens veileder og kursholder (alle reise- og oppholdsutgifter er inkludert i prisen)
  • barnehagen får lisenser til det digitale pedagogiske programmet
  • foreldrene får tilgang til MITT VALG - foreldreprogrammet og kan samarbeide med barnehagen om aktuelle temaer som barnehagen jobber med

Lions:

Lions bistår barnehagen i forbindelse med gjennomføringen av kurset, og bidrar gjerne med andre praktiske oppgaver der dette er ønskelig. Lions er opptatt av det arbeidet som gjøres med sosial og emosjonell læring i barnehagen, og dekker derfor hoveddelen av kostnaden.

Kurstilbud og priser finner du nedenfor.

MITT VALG hjelper deg

Har du spørsmål, eller lurer du på hva som er det rette kurset for deg? Ta kontakt med oss i dag.