Menyinngang
Arne Holte om betydningen av trygghet

Psykisk helserettighet #5: Følelsen av trygghet

Å kunne utforde seg uten å være redde er grunnleggende for god psykisk helse

De 7 psykiske helserettighetene

Professor Arne Holte har laget «7 psykiske helserettigheter». Dette er ikke juridiske rettigheter, men de syv viktigste kildene til god psykisk helse. Her snakker vi om den tredje rettigheten:Følelsen av trygghet.

Les om de andre psykiske helserettighetene: IdentitetMening med livet | Mestringsfølelse | Tilhørighet | Deltagelse | Fellesskap

Følelse av trygghet er å kunne føle, tenke og utfolde seg uten å være redd. Man må føle seg 100 prosent trygg absolutt hele tiden, men god psykisk helse er avhengig av at du føler trygghet mesteparten av tiden.

Noen ganger beveger vi oss på grensen av hva vi egentlig tør. Da kan en følelse av redsel være bra. Den som aldri kjenner frykt risikerer å utsette seg selv for stor fare, da redselen fungerer som et signal på fare. Samtidig bør aldri frykt og redsel dominere livene våre.

Er vi beviste på at trygghet påvirker psykiske helse?

Over tid kan fravær av trygghet gi grobunn for redsel og angst man ikke blir enkelt kvitt. I slike tilfeller produserer dessuten kroppen stresshormoner som hindrer oss i å lære.

Enkelte utvikler også forsvarsmekanismer som å isolere seg, for å skape avstand til elementene som gjør dem utrygge. Derfor er det viktig å tilrettelegge slik at vi kan utfolde oss uten å være redde.

Snakk om trygghet

Noen synes det er vanskelig å snakke om redsel, angst og trygghet. Det er rett og slett ikke temaer vi snakker om til vanlig. Kanskje vi burde endre på dette? Hvis vi klarer å snakke om de vanskelige tingene før de skjer, oppstår en forebyggende effekt som bygger god psykisk helse.

Snakk om trygghet og frykt rundt middagsbordet, i klassen, på foreldremøter og på jobben. Ta gjerne utgangspunkt i disse spørsmålene:

  • Hva skaper trygghet?
  • Hva skaper frykt og usikkerhet?
  • Hvordan føles kroppen når man er utrygg?
  • Hvordan kan man se om en annen person er redd?
  • Hvem kan man snakke med hvis man føler seg utrygg?
  • Hvorfor snakker vi så sjelden om trygghet?
  • Hvorfor tror dere trygghet er en av de 7 psykiske rettighetene?
twitter logo facebook logo