Menyinngang
Arne Holte om meningen med livet

Psykisk helserettighet #2: Følelsen av mening med livet

Følelse av å tilhøre noe større enn seg selv, og at man betyr noe for andre, bidrar til god psykisk helse.

De 7 psykiske helserettighetene

Professor Arne Holte har laget «7 psykiske helserettigheter». Dette er ikke juridiske rettigheter, men de syv viktigste kildene til god psykisk helse. Her snakker vi om den andre rettigheten:

Følelse av å tilhøre noe som er større enn seg selv, at man er en del av en gruppe som gjør livet meningsfullt, bidrar til god psykisk helse. Følelsen av at noen trenger deg, og at man betyr noe for andre, kan være essensielt for å finne meningen med livet.

Les også: Psykisk helserettighet #1: identitet og selvrespekt

Dette kan høres stort ut, men muligheten for å finne meningen med livet befinner seg ofte nærmere enn du tror. For gruppa som er «større enn deg selv» kan for eksempel være familien, avdelingen i barnehagen, klassen, skolen, idrettslaget, kirken, speideren, teatergruppa eller fadderbarnet i et fattig land.

Er vi beviste på hva gruppetilhørighet betyr?

Dessverre får ikke alle barn og unge (eller voksne) oppleve dette. Noen opplever at de blir ledd av når de sier sine meninger. Barn og unge blir fortalt at andre kan løse oppgaver bedre enn dem, så de trenger ikke hjelpe til. De får høre at gruppa klarer seg godt uten dem. Er man da bevist på hva dette kan få av konsekvenser for fremtiden?

Snakk om meningen med livet

Noen synes det er vanskelig å snakke om meningen med livet. Det kan være fordi man ikke er vant til slike samtaler. Derfor må vi øve. Jo mer vi snakker om de viktige tingene, desto enklere blir det.

Les også: Snakk om å være lykkelig

Snakk om meningen med livet rundt middagsbordet, i klassen, på foreldremøter og på jobben. Ta utgangspunkt i disse spørsmålene:

  • Hva innebærer det å tilhøre en gruppe som er «større enn seg selv»?
  • Hva kan en gruppe gjøre for at alle skal føle seg meningsfulle?
  • Hvordan vet man at andre trenger akkurat deg?
  • Hva kan voksne gjøre for at barn og unge skal finne meningen med livet?
  • Hvis ikke familien, barnehagen, skolen, er en slik gruppe – hvor kan man da finne den?
twitter logo facebook logo