Menyinngang
Arne Holt #snakkerom god psykisk helse

Snakk om psykisk helse

Unngå psykiske lidelser ved å øve på de riktige tingene fra ung alder.

Vi finner daglig artikler i ulike medier om hvordan man skal trene for å ha en god fysisk helse. Dessverre er det ikke den samme dialogen om hva vi skal gjøre for å ha en god psykisk helse. Psykiske lidelser er bredt diskutert i mediebildet, altså hva som skjer når den psykiske helsen svikter. Hva er egentlig god psykisk helse? Til å definere dette har vi fått hjelp av professor i helsepsykologi, Arne Holte.

Hva er god psykisk helse?

Psykisk helse er evnen til å:

  • Regulere følelser
  • Tenke fornuftig
  • Styre adferden
  • Mestre sosial omgang med andre

Øvelse gjør mester

Vi er ikke født med disse fire evnene. Derfor må spesielt barn og unge trene på alle områdene. Da kan vi redusere utviklingen av psykiske lidelser som depresjon, angst, spiseforstyrrelser mm. Barn og unge som har MITT VALG på timeplanen øver regelmessig på alle disse områdene i barnehagen og skolen. Nå utfordrer vi alle til å gjøre det samme.

De 7 psykiske helserettighetene

Professor Arne Holte har laget «7 psykiske helserettigheter». Dette er ikke juridiske rettigheter, men de syv viktigste kildene til god psykisk helse. I løpet av mai vil vi legge ut én film om hver av rettighetene. Dere kan glede dere. Dere vil finne dem på www.mittvalg.no/#snakkerom.

Snakk om psykisk helse – da forebygger du psykiske lidelser

Det kan være vanskelig å forstå hvor viktig det er å ha en god psykisk helse. Alle er ikke så vant ved å snakke om disse temaene. Derfor må vi øve. Det er den beste forebyggingen for å unngå psykiske lidelser. Jo mer vi snakker om følelser, tanker, adferd og det å være sammen med andre mennesker, jo bedre er vi rustet til livets utfordringer.

Snakk rundt middagsbordet, i klassen, på foreldremøter og på jobben:

  • Hvordan kan vi bidra til at det blir like naturlig å snakke om god psykisk helse som god fysisk helse?
  • Hva skal til for at det blir trygt å snakke sammen om følelser?
  • Hvordan kan vi snakke sammen om gode og vonde tanker?
  • I hvilke sammenhenger er det greit å snakke om egen og andres adferd?
  • Hva bidrar til at det er fint å være sammen med andre mennesker?

Jo mer vi øver, desto bedre blir vi. Lykke til!

twitter logo facebook logo