Menyinngang

Oppfølgingskurs

Skole
Pris: Lions dekker store deler av kurset. Skolen betaler en liten egenandel. Kontakt oss for mer informasjon.
Varighet: 3,5 timer inkl. pauser

Hvorfor dette kurset?

Kurset legger vekt på erfaringsutveksling og evaluering av det arbeidet som er gjennomført siden grunnkurset. Det blir gitt faglig påfyll og oppdatering for ytterligere å styrke deltagerens kompetanse i MITT VALG sitt undervisningsprogram for skole.

Praktisk gjennomføring:

  • Tid: 3,5 timer inkl. pauser. Gjennomføres oftest innenfor normal arbeidstid
  • Sted: På skolen eller annet egnet lokale
  • Kursholder: Sertifisert instruktør fra MITT VALG
  • Antall deltagere: Mellom 15-40 pr. kurs

Mulighet for å gjennomføre ytterligere oppfølgingskurs med ønsket tema

Kopieringsorginaler

Disse tekstene er kopibeskyttet, og kan kun skrives ut etter tillatelse.

Andre kurs innen Skole

Så du etter noe annet?