Menyinngang
Skole ikon

Oppfølgingskurs

Skole
Pris: Lions dekker store deler av kurset. Skolen betaler en liten egenandel. Kontakt oss for mer informasjon.
Varighet: 3,5 timer inkl. pauser

Hvorfor dette kurset?

Pil ikon

Kurset legger vekt på erfaringsutveksling og evaluering av det arbeidet som er gjennomført siden grunnkurset. Det blir gitt faglig påfyll og oppdatering for ytterligere å styrke deltagerens kompetanse i MITT VALG sitt undervisningsprogram for skole.

Praktisk gjennomføring:

Pil ikon
  • Tid: 3,5 timer inkl. pauser. Gjennomføres oftest innenfor normal arbeidstid
  • Sted: På skolen eller annet egnet lokale
  • Kursholder: Sertifisert instruktør fra MITT VALG
  • Antall deltagere: Mellom 15-40 pr. kurs

Mulighet for å gjennomføre ytterligere oppfølgingskurs med ønsket tema

Kopieringsorginaler

Disse tekstene er kopibeskyttet, og kan kun skrives ut etter tillatelse.

Andre kurs innen Skole

Så du etter noe annet?