Menyinngang
Skole ikon

Grunnkurs

Skole
Pris: Lions dekker store deler av kurset. Skolen betaler en liten egenandel. Kontakt oss for mer informasjon.
Varighet: 7,5 timer inkl. pauser

MITT VALGs instruktører holder kurs over hele landet, slik at du kan bygge sosial- og emosjonell kompetanse til daglig.

Hvorfor dette kurset?

Pil ikon

Det er skolens ansvar at elevene har det trygt og godt. Vennskap og deltagelse i det sosial miljøet på skolen er viktig for elevens trivsel, utvikling og læring. Lærerne og andre ansatte må bidra aktivt i arbeidet med å skape et godt og inkluderende læringsfelleskap hvor eleven utvikler sosial kompetanse som grunnlag for å ta gode valg. Elever som klarer å bygge sosial kompetanse, som lærer å fungere i lek og samspill med andre barn, og som evner å få venner, har gode forutsetninger for å klare seg godt i livet (Terje Ogden).

Opplæringslovens kapittel 9A slår fast at alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Vektleggingen av godt skolemiljø bygger på forskning som viser at skole- og læringsmiljø har betydning for elevenes personlige utvikling, læring og trivsel så vel som omfanget av risikoatferd og frafall.

Hva lærer du?

Pil ikon

Kurset gir deg en grundig praktisk og teoretisk gjennomgang av undervisningsprogrammet MITT VALG. Du får et verktøy som hjelper deg med å bygge et godt og inkluderende læringsmiljø. Et MITT VALG kurs gir deg kompetanse i hvordan implementere og bruke verktøyet slik at det gir best mulig effekt på elevens trivsel og læring i det å stimulere elevene i deres personlige utvikling og for at elevene kan foreta gode valg.

Hvem kan delta?

Pil ikon

Kurset er for lærere, skoleledere og alle ansatte i grunnskolen som har ansvar for å skape et godt og inkluderende læringsfelleskap hvor eleven utvikler sosial kompetanse som grunnlag for å ta gode valg.

Praktisk gjennomføring:

Pil ikon
  • Tid: 7,5 timer inkl. pauser. Gjennomføres på en dag eller to halve dager.
  • Sted: På skolen eller annet egnet lokale
  • Kursholder: Sertifisert instruktør fra MITT VALG
  • Undervisningsopplegg inkludert
  • Antall deltagere: Mellom 15-40 pr. kurs
  • Obligatorisk oppfølgingskurs etter 6-9 måneder

Kopieringsorginaler

Disse tekstene er kopibeskyttet, og kan kun skrives ut etter tillatelse.

Andre kurs innen Skole

Så du etter noe annet?