Menyinngang
Kroppen min og jeg ikon

Oppdateringskurs for digitale programmer

Pris: Egenandel: 7000,-
Varighet: 3,5 timer inkl. pause

Alle skoler og barnehager som har gjennomført MITT VALG-kurset «Kroppen min og jeg» med digitalt materiell anbefales å gjennomføre oppdateringskurs i forbindelse med fornying av lisenser.

Hvorfor dette kurset?

Pil ikon

Kurset gir deltakerne en introduksjon til hva som er nytt i det digitale programmet. Det settes også av tid til erfaringsutveksling og evaluering av det arbeidet som er gjennomført siden grunnkurset. Det blir gitt faglig påfyll og oppdatering for ytterligere å styrke deltakernes kompetanse i MITT VALG sitt undervisningsprogram «Kroppen min og jeg».

Skolen mottar lisenser (maksimalt 40 lisenser pr. kurs) for det første året de benytter det digitale programmet. Lisensene må deretter fornyes årlig. Det kan gjøres ved å gjennomføre oppdateringskurset eller ved å betale kr. 100,- pr. deltaker/bruker pr. år.

Praktisk gjennomføring:

Pil ikon
  • 3,5 timer inkl. pauser
  • Gjennomføres oftest innenfor normal arbeidstid
  • På skolen, i barnehagen eller i annet egnet lokale med godt trådløst nett
  • Kursinstruktør fra MITT VALG
  • Mellom 15-40 pr. kurs
  • Alle deltakere må ha med egen pc eller nettbrett
  • Kurset inkluderer fornyelse av lisenser i ett år for alle brukere

Kostnad:

Pil ikon

Kurskostnadene tredeles mellom institusjonen, den lokale Lions-klubben og Lions Tulipanfond. Det forutsettes da at samarbeidet er formalisert gjennom en 3-årskontrakt mellom skolen, lokal Lions-klubb og Stiftelsen Det er mitt valg.

Oppdateringskurs (3,5 t.):

  • Institusjonens egenandel: 7000,-
  • Lokal Lions-klubb: 7000,-
  • Lions Tulipanfond: 7000,-

Prisen er den samme i hele Norge.

Andre kurs innen

Så du etter noe annet?