Menyinngang
Kroppen min og jeg ikon

Grunnkurs

Kroppen min og jeg
Pris: Lions dekker store deler av kurset. Barnehagen / skolen / idrettslaget betaler en liten egenandel. Kontakt oss for mer informasjon.
Varighet: 5 timer inkl. pauser

Våre gode instruktører reiser rundt i hele Norge og holder kurs i MITT VALG slik at du kan bygge sosial- og emosjonell kompetanse til daglig

Hvorfor dette kurset?

Pil ikon

Det at barn og unge blir utsatt for vold og overgrep angår oss alle, og det er et samfunns- og folkehelseproblem som medføre betydelig fysiske og psykiske utfordringer for de som blir utsatt for dette.

Selv om vold og seksuelle overgrep har framstått som et økende samfunnsproblem de siste årene, har det ikke vært gjennomført en systematisk og planmessig innsats rettet mot elever i grunnskolen. Det er imidlertid grunn til å tro at hjelpeapparatet og andre som arbeider med barn og unge er blitt mer bevisst på hvordan vi kan forebygge og hjelpe.

Hva lærer du?

Pil ikon

Kurset gir deg en grundig praktisk og teoretisk gjennomgang av MITT VALG sitt undervisningsprogram ”Kroppen min og jeg”. I det får du et opplegg som gir barn og unge handlingskompetanse i det å forebygge vold og overgrep.

Et MITT VALG kurs gjør deg som voksen i stand til å arbeide pedagogisk med temaet vold og seksuelle overgrep og til å fange opp signaler. Du vil få handlingskompetanse hvis overgrep avdekkes.

Hvem kan delta?

Pil ikon

Kurset er for alle ansatte i skole og barnehage som har ansvar for å skape en trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge.

Praktisk gjennomføring:

Pil ikon
  • Tid: 5 timer inkl. pauser. Gjennomføres på en dag eller to halve dager.
  • Sted: På skolen eller annet egnet lokale
  • Kursholdere: Sertifisert instruktør fra MITT VALG og fagperson i temaet
  • Undervisningsopplegg inkludert
  • Antall deltagere: Mellom 15-40 pr. kurs
  • Obligatorisk oppfølgingskurs etter 6-9 måneder

Kopieringsorginaler

Disse tekstene er kopibeskyttet, og kan kun skrives ut etter tillatelse.

Andre kurs innen Kroppen min og jeg

Så du etter noe annet?