Menyinngang
Kroppen min og jeg ikon

Foreldremøte

Kroppen min og jeg
Pris: Lions dekker store deler av kurset. Barnehagen / skolen / idrettslaget betaler en liten egenandel. Kontakt oss for mer informasjon.
Varighet: 2 timer

Våre gode instruktører reiser rundt i hele Norge og holder kurs i MITT VALG slik at du kan bygge sosial- og emosjonell kompetanse til daglig.

Hvorfor dette foredraget?

Pil ikon

Foreldre/foresatte skal være de viktigste personene i barnas/ungdommers liv. Gjennom dette foredraget får du som foresatt innsikt i teamet vold og seksuelle overgrep og hva du kan gjøre for å hjelpe ditt og andres barn.

Innhold: 

Foredraget gir en praktisk og teoretisk gjennomgang av undervisningsprogrammet Kroppen min og meg.

Praktisk gjennomføring

Pil ikon
  • Tid: 2 timer
  • Sted: I barnehagen, på skolen, i klubbhuset eller annet egnet lokale
  • Foredragsholder: Sertifisert instruktør fra MITT VALG

Kopieringsorginaler

Disse tekstene er kopibeskyttet, og kan kun skrives ut etter tillatelse.

Andre kurs innen Kroppen min og jeg

Så du etter noe annet?