Menyinngang
Kroppen min og jeg ikon

Forberedende kurs

Kroppen min og jeg
Pris: Lions dekker store deler av kurset. Barnehagen / skolen / idrettslaget betaler en liten egenandel. Kontakt oss for mer informasjon.
Varighet: 3,5 timer

Våre gode instruktører reiser rundt i hele Norge og holder kurs i MITT VALG slik at du kan bygge sosial- og emosjonell kompetanse til daglig

Hvorfor dette kurset?

Pil ikon

Kurset legger vekt på grunnleggende kunnskap om vold og seksuelle overgrep  som det er en forutsetning  at deltagerne har før MITT VALG gjennomfører kurset «Kroppen min og jeg». Kurset tar for seg:

  • Tegn og symptomer på vold og seksuelle overgrep
  • Statistikk og omfang
  • Hvordan snakke med barn og ungdom som er utsatt for vold og seksuelle overgrep?
  • Innsikt i lokale beredskapsplaner

Praktisk gjennomføring:

Pil ikon
  • Tid: 3,5 timer inkl. pauser. Gjennomføres oftest innenfor normal arbeidstid
  • Sted: På skolen eller annet egnet lokale
  • Kursholdere: en lokal fagperson som er faglig dyktig på teamet vold og seksuelle overgrep. Det kan være en person fra politiet, barneverntjenesten, SMISO, Alternativ til Vold eller Statens Barnehus.
  • Antall deltagere: Mellom 15-40 pr. kurs

Kopieringsorginaler

Disse tekstene er kopibeskyttet, og kan kun skrives ut etter tillatelse.

Andre kurs innen Kroppen min og jeg

Så du etter noe annet?