Distriksledere

Under finner du en oversikt over distriktsledere for Lions forebyggende barn og ungdomsarbeid. Kontakt leder i ditt distrikt om du vil vite mer om det forebyggende arbeidet Mitt Valg gjør, om du er interessert i å vite mer om kurs eller har andre spørsmål knytet til Mitt valg.

Nasjonal leder

Hans Otto Glomsås

Adresse:  Vikerveien 565, 2110 Slåstad
Mobil: 99 41 27 72
E-post: oglomsaa@online.no

Akershus vest

Finn Helge Hartmann

Adresse: Hans C. Gjefles vei 3, 1182 Oslo
Mobile: 90 54 02 18
E-post: f-hartma@online.no
Distrikt: 104 H

Aust-Agder

Annar Bottegård

Adresse: Fegata 19, 3320 Vestfossen
Mobile: 97 08 08 77
E-post: annar@bottegard.no
Distrikt: 104 D4

Buskerud

Annar Bottegård

Adresse: Fegata 19, 3320 Vestfossen
Mobile: 97 08 08 77
E-post: annar@bottegard.no
Distrikt: 104 D4

Finmark

Ingrid Korssjøen Granås

Adresse: Lyngvegen 12, 8410 Lødingen
Mobil: 91 87 18 49
E-post: korssjg@online.no
Distrikt: 104 A1

Hedmark

Ole Tamlag

Adresse: Tanumvegen 12, 2100 Skarnes
Mobile: 90 29 46 30
E-post: ole.tamlag@gmail.com
Distrikt: 104 C3

Hordaland

Franzie Lerch

Adresse:  Skeisstøa 89, 5217 Hagavik
Mobile: 95 93 31 49
E-post: franzie.lerch@bkfiber.no
Distrikt: 104 E6

Møre og Romsdal

Astrid Resell Nyhaug

Adresse: Bregnevegen 2 B, 7340 Oppdal
Mobil: 97 65 20 13
E-post: a-resell.nyhaug@oppdal.com
Distrikt: 104 B2

Nedre Romerike

Einar Kittelsen

Adresse:  Sletta 25, 1808 Askim
Mobile: 91 56 44 29
E-post: einar.kittelsen@bos.no
Distrikt: 104 J

Nord- og Sør Trøndelag

Astrid Resell Nyhaug

Adresse: Bregnevegen 2 B, 7340 Oppdal
Mobil: 97 65 20 13
E-post: a-resell.nyhaug@oppdal.com
Distrikt: 104 B2

Nordland nord

Ingrid Korssjøen Granås

Adresse: Lyngvegen 12, 8410 Lødingen
Mobil: 91 87 18 49
E-post: korssjg@online.no
Distrikt: 104 A1

Nordland sør

Astrid Resell Nyhaug

Adresse: Bregnevegen 2 B, 7340 Oppdal
Mobil: 97 65 20 13
E-post: a-resell.nyhaug@oppdal.com
Distrikt: 104 B2

Oppland

Ole Tamlag

Adresse: Tanumvegen 12, 2100 Skarnes
Mobile: 90 29 46 30
E-post: ole.tamlag@gmail.com
Distrikt: 104 C3

Oslo

Finn Helge Hartmann

Adresse: Hans C. Gjefles vei 3, 1182 Oslo
Mobile: 90 54 02 18
E-post: f-hartma@online.no
Distrikt: 104 H

Østfold

Einar Kittelsen

Adresse:  Sletta 25, 1808 Askim
Mobile: 91 56 44 29
E-post: einar.kittelsen@bos.no
Distrikt: 104 J

Øvre Romerike

Ole Tamlag

Adresse: Tanumvegen 12, 2100 Skarnes
Mobile: 90 29 46 30
E-post: ole.tamlag@gmail.com
Distrikt: 104 C3

Rogaland

Franzie Lerch

Adresse:  Skeisstøa 89, 5217 Hagavik
Mobile: 95 93 31 49
E-post: franzie.lerch@bkfiber.no
Distrikt: 104 E6

Sogn og Fjordane

Astrid Resell Nyhaug

Adresse: Bregnevegen 2 B, 7340 Oppdal
Mobil: 97 65 20 13
E-post: a-resell.nyhaug@oppdal.com
Distrikt: 104 B2

Telemark

Annar Bottegård

Adresse: Fegata 19, 3320 Vestfossen
Mobile: 97 08 08 77
E-post: annar@bottegard.no
Distrikt: 104 D4

Troms

Ingrid Korssjøen Granås

Adresse: Lyngvegen 12, 8410 Lødingen
Mobil: 91 87 18 49
E-post: korssjg@online.no
Distrikt: 104 A1

Vest-Agder

Franzie Lerch

Adresse:  Skeisstøa 89, 5217 Hagavik
Mobile: 95 93 31 49
E-post: franzie.lerch@bkfiber.no
Distrikt: 104 E6

Vestfold

Annar Bottegård

Adresse: Fegata 19, 3320 Vestfossen
Mobile: 97 08 08 77
E-post: annar@bottegard.no
Distrikt: 104 D4

Meld deg på vårt nyhetsbrev