Menyinngang

Utøverkurs 1

Idrett
Pris: Lions dekker store deler av kurset. Idrettslaget betaler en liten egenandel. Kontakt oss for mer informasjon.
Varighet: 3,5 timer

Våre gode instruktører reiser rundt i hele Norge og holder kurs i MITT VALG slik at du kan bygge sosial- og emosjonell kompetanse til daglig.

Hvorfor dette kurset?

Gjennom dette kurset får utøverne på laget en helt spesiell teambuilding. Gjennom øvelser og dialog blir de godt kjent med hverandre og med treneren. De er selv med og bestemmer regler for laget og hvilke valg de selv må ta for at laget skal lykkes.

Hva lærer du?

I kurset lærer utøvere øvelser og aktiviteter som skaper er godt og inkluderende felleskap.

Praktisk gjennomføring:

  • Tid: 3,5 timer inkl. pauser. Gjennomføres på en halv dag
  • Sted: På klubbhuset eller annet egnet lokale
  • Kursholder: Sertifisert instruktør fra MITT VALG
  • Undervisningsopplegg inkludert
  • Antall deltagere: Mellom 15-40 pr. kurs

Andre kurs innen Idrett

Så du etter noe annet?