Menyinngang
Idrett ikon

Oppfølgingskurs

Idrett
Pris: Lions dekker store deler av kurset. Idrettslaget betaler en liten egenandel. Kontakt oss for mer informasjon.
Varighet: 3,5 timer

Våre gode instruktører reiser rundt i hele Norge og holder kurs i MITT VALG slik at du kan bygge sosial- og emosjonell kompetanse til daglig.

Hvorfor dette kurset?

Pil ikon

Kurset legger vekt på erfaringsutveksling og evaluering av det arbeidet som er gjennomført siden grunnkurset. Det blir gitt faglig påfyll og oppdatering for ytterligere å styrke deltagerens kompetanse i MITT VALG sitt opplegg form trenere og andre innenfor barne- og ungdomsidretten.

Praktisk gjennomføring:

Pil ikon
  • Tid: 3,5 timer inkl. pauser. Gjennomføres oftest innenfor normal arbeidstid
  • Sted: I klubbhuset eller annet egnet lokale
  • Kursholder: Sertifisert instruktør fra MITT VALG
  • Antall deltagere: Mellom 15-40 pr. kurs

Mulighet for å gjennomføre ytterligere oppfølgingskurs med ønsket tema

Andre kurs innen Idrett

Så du etter noe annet?