Menyinngang
Idrett ikon

Grunnkurs

Idrett
Pris: Lions dekker store deler av kurset. Idrettslaget betaler en liten egenandel. Kontakt oss for mer informasjon.
Varighet: 7,5 timer inkl. pauser

Våre gode instruktører reiser rundt i hele Norge og holder kurs i MITT VALG slik at du kan bygge sosial- og emosjonell kompetanse til daglig

Hvorfor dette kurset?

Pil ikon

Idretten har en fantastisk mulighet til å bidra i oppdragelsen av barn og unge til å bli gode samfunnsborgere som bryr seg om og verdsetter hverandre, men det betinger at trenere og lagledere har den kompetansen som kreves. MITT VALG! sitt opplegg for idrettslag er ment som et verktøy til å hjelpe og støtte trenere og lagledere i arbeidet med å bygge et positivt og inkluderende trenings- og konkurransemiljø blant unge utøvere. Gjennom økt kompetanse vil barn og unge ta et større sosialt ansvar på laget, i klubben og i nærmiljøet, samt utvikle seg til bedre idrettsutøvere.

Hva lærer du?

Pil ikon

Kurset gir deg en grundig praktisk og teoretisk gjennomgang av MITT VALG sitt opplæringsprogram for trener og lagledere som arbeider med barn og unge idrettsutøvere.

Et MITT VALG kurs gir deg kompetanse til å styrke den enkelte utøvers sosiale ferdigheter, forebygge problematferd, bygge lagfølelse og utvikle bedre idrettsutøvere og mennesker.

Hvem kan delta?

Pil ikon

Kurset er for alle som innenfor idretten som har ansvar for å skape et positivt og inkluderende trenings- og konkurransemiljø blant unge utøvere.

Praktisk gjennomføring:

Pil ikon
  • Tid: 7,5 timer inkl. pauser. Gjennomføres på en dag eller to halve dager.
  • Sted: I klubbhuset eller annet egnet lokale
  • Kursholder: Sertifisert instruktør fra MITT VALG
  • Undervisningsopplegg inkludert
  • Antall deltagere: Mellom 15-40 pr. kurs
  • Obligatorisk oppfølgingskurs etter 6-9 måneder.

Andre kurs innen Idrett

Så du etter noe annet?