Menyinngang
Idrett ikon

Foreldremøte – foredrag

Idrett
Pris: Lions dekker store deler av kurset. Idrettslaget betaler en liten egenandel. Kontakt oss for mer informasjon.
Varighet: 2 timer

Våre gode instruktører reiser rundt i hele Norge og holder kurs i MITT VALG slik at du kan bygge sosial- og emosjonell kompetanse til daglig.

Hvorfor dette foredraget?

Pil ikon

Foreldre/foresatte er de viktigste personene i barnas/ungdommers liv. Gjennom dette foredraget får du som foresatt innsikt i din viktige rolle på «sidelinjen» og MITT VALG. Du får også prøve noen av de øvelsene som brukes i idrettslaget.

Innhold: 

Foredraget gir en praktisk og teoretisk gjennomgang av undervisningsprogrammet MITT VALG. Du får et verktøy som hjelper deg med å bygge et godt og inkluderende fellesskap i hjemmet og på fritiden.

Våre erfarne instruktører har også mulighet til å fordype seg i temaer etter ønske fra idrettslaget.

Praktisk gjennomføring

Pil ikon
  • Tid: 2 timer
  • Sted: I klubblokalet eller annet egnet lokale
  • Foredragsholder: Sertifisert instruktør fra MITT VALG

Andre kurs innen Idrett

Så du etter noe annet?