undervisningsopplegget

Kurs

MITT VALG har flere forskjellige kursløsninger. Vi kan tilby dagskurs og delt dagskurs som kan gjennomføres på to halve dager eller kvelder. Etter å ha deltatt på et kurs vil barnehagen/ skolen få tilbud om et tre timers oppfølgingskurs etter 6-12 måneder.

Kurs for barnehager:

Et barnehagekurs varer i 6 ½ time inkludert lunsjpause. Alle deltagere får metodeboka MITT VALG- barnehagen. I tillegg mottar barnehagene noen eksemplarer av foreldreboken De viktige årene.

Kurs for skoler:

Et dagskurs for skoler varer i 7 ½ time inkludert lunsjpause. Alle deltagere får metodebok tilpasset det trinnet man jobber på. (1.-4. trinn, 5.-7. trinn, 8.-10. trinn eller Videregående skole. I tillegg mottar skolene noen eksemplarer av boka MITT VALG – Forslag til foreldremøter 1.-10. trinn (gjelder grunnskolen) og foreldreboken De viktige årene.

Kurs for idrettslag og foreninger:

Tradisjonelt sett har undervisningsopplegget til MITT VALG blitt brukt i barnehager og skoler. Men, i tillegg blir dette også brukt blant noen idrettslag. Eksempler på dette er Sarpsborg 08, Sandnes Ulf, Nordstrand håndball elite og Asker fotball. Her har lagledere og spillere blitt kurset. Spillere har deretter dratt ut til skoler i sitt nærmiljø og fortalt om seg selv og sine valg i livet og gjennomført aktiviteter med elevene i øving av sosial kompetanse. MITT VALG har planer om å utvikle en egen metodebok/ veileder til bruk for idrettsledere.

Kurs med tema; Vold og seksuelle overgrep

MITT VALG holder også kurs i dette temaet. Det er utviklet metodiske opplegg for barne- og ungdomstrinnet. Du kan lese mer om dette her:

Innhold i kursene:

Kursene for barnehager og skoler veksler mellom teori og praksis. Deltagerne får en innføring i metodikken ved å delta på aktiviteter og leksjoner. Det er også satt av tid til å studere materiellet, både individuelt og i grupper. Personalet får også tid i løpet av dagen til å planlegge oppstarten av opplegget i barnehagen eller skolen.

Hvordan gå frem hvis jeg ønsker kurs?

  • I praksis fungerer MITT VALG altså på den måten at personalet i barnehager og på skoler er på kurs med sertifiserte MITT VALG instruktører før de tar opplegget i bruk med barna.
  • Kurs og materiell i forbindelse med er gratis for barnehager og skoler.
  • Lokale Lions klubber er samarbeidspartnere når det gjelder sponsing, planlegging og gjennomføring av kursene.
  • Etter en periode skal det tilbys oppfølgingskurs for videre veiledning og erfaringsdeling.
  • MITT VALG er tilpasset Kunnskapsløftet i skolen og gjeldende rammeplan for barnehagen.

Ønsker du mer informasjon om muligheten for å få kurs til din barnehage eller skole?

Distrikslederen i ditt distrikt kan sette deg i kontakt med den lokale Lionsklubben der du bor. Du kan også henvende deg direkte til MITT VALG.

Meld deg på vårt nyhetsbrev