DMV-valg

Hjelp barna tenke kritisk – Hva er et godt valg?

Livet består på mange måter av en lang rekke med avgjørelser.

Store og små beslutninger er en vesentlig del av å være menneske. Å ta valg begynner du med allerede som barn, og de færreste kan si at de kun har tatt gode avgjørelser gjennom livet. Likevel er de færreste valg et skudd i blinde, men heller et resultat av vurderinger.

Som voksen tenker man automatisk over de mulige konsekvensene et valg kan ha, men dette er noe som må læres. Selv om foreldre har det siste ordet vet man at en del av jobben med å oppdra de yngste går på å gi dem verktøyene de trenger for å ta gode valg når de blir eldre. Allerede fra tidlig alder kan man derfor oppfordre til en indre konsekvensanalyse, ved å la barna ta enkle valg.

Det finnes mange måter å gjøre dette på, og daglig leder i Stiftelsen Det er mitt valg, Annica Lindén Øygard, har et konkret tips til en situasjon alle foreldre kjenner seg igjen i:

– Barn må lære å ta valg fra de er små, men de kan ikke få bestemme alt. Hvis du spør ”Vil du legge deg nå?” når det er leggetid, får barnet full kontroll. Derfor kan det være bedre å spørre ”Hvilken pysjamas vil du ha på deg i natt?”, kommenterer hun.

På denne måten blir barnet med på å bestemme uten sette alle rammene:

Barnet lærer at noen regler kan hun ikke endre på, men at det finnes valg innenfor reglenes grenser, utdyper Øygard.

For å gi foreldre konkrete råd som dette har MITT VALG! skrevet boka ”De viktige årene”. Her noen nyttige tips knyttet til grunntemaene som tas opp i denne:

Les mer om, og bestill boka her

La barna få prøve å ta egne valg

Verktøyet man ønsker at barna skal få er konsekvenssanalysen i forkant av avgjørelser. Å la barna få prøve å ta sine egne valg tidlig, er et nyttig hjelpemiddel for å oppnå dette. Hvis de selv plasseres i førersetet kan de lære seg å vurdere fordeler og ulemper ved forskjellige alternativer enklere. Som foreldre må du ta de største og viktigste valgene på barnas vegne, men å overstyre hver minste avgjørelse kan føre til at barna blir mindre selvstendige og mer passive.

Husk at barna ser opp til deg

Barn og unge ser opp til foreldre og andre voksne, og de registrerer når vi gjør noe annet enn det vi påstår er det rette. Du er barnas fremste rollemodell, og derfor er det viktig å tenke over avgjørelsene du selv tar. Dette gjelder både på dine egne vegne og barnas. Hvis du for eksempel bryter trafikkreglene sender du et signal om at dette er greit, selv om du ellers bedyrer at man alltid skal følge lover og regler.

Still spørsmål ved barnas valg og vurderinger

Hvis man utfordrer valgene barna tar, enten man mener de har valgt klokt eller uklokt, styrkes evnen til konsekvensvurdering. Når barnet har bestemt seg for noe kan man eksempelvis stille oppfølgingsspørsmål som:

  • Hva er du mest fornøyd med?
  • Hva kan resultatet bli av det du valgte?
  • Hvilke ulemper ser du?

Hvordan kjenner man igjen et godt valg?

Et godt valg for én person kan være et dårlig valg for andre. Derfor kan det være lurt å identifisere noen kjennetegn på en god avgjørelse. Ofte vil ”magefølelsen” din gi deg en pekepinn, men man kan også se etter konkrete punkter som at:

  • Vi er tilfredse og stolte etter å ha foretatt valget.
  • Vi er villige til å vise andre hva vi mener, verdsetter og prioriterer.
  • Vi handler i overensstemmelse med valget vi tok.
  • Vi opplever at valget var frivillig.
  • Vi har tatt høyde for konsekvensene av valget.

Til slutt er et godt tips å aldri ta for lett på en avgjørelse, selv om den kan fremstå som uviktig. Kan det tenkes at det finnes konsekvenser du ikke hat tatt høyde for?

Denne artikkelen er basert på stoff fra boken «De viktige årene», som gir konkrete og praktiske råd til alle som har med barn og unge å gjøre. Du kan bestille boken her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev