barnskolegård

Fra 1,3 til 2,5 millioner i statsstøtte til MITT VALG!

Helsedirektoratet oppjusterer tilskuddet med 1,2 millioner kroner.

Slagordet til både Lions Norge og stiftelsen Det er mitt valg er enkelt å forstå. ”Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne”. MITT VALG! er et undervisningsprogram som brukes i barnehager, skoler og idrettslag over hele landet, basert på kurs fra sertifiserte instruktører med pedagogisk bakgrunn.

MITT VALG-instruktørene er profesjonelle pedagoger som har gjennomgått omfattende opplæring og er sertifiserte gjennom Lions Quest. Instruktørene holder kurs for blant annet lærere, helsesøstre og barnevernspedagoger, i både skoler og barnehager. I tillegg gjennomføres det tilpassede kurs for frivillige trenere og styrer i idrettslag, samt foresatte. Dessuten produserer stiftelsen faglitteratur og artikler som ungdom, foreldre og besteforeldre kan ha nytte av.

Det pedagogiske opplegget er internasjonalt, men godt tilpasset norske forhold. Hvert år deler MITT VALGs dyktige instruktører programmet i alt fra store byer til små lokalsamfunn. De underviser i hvordan de pedagogiske verktøyene brukes, og innsatsen har på ingen måte vært forgjeves.

Tvert imot økte bruken av MITT VALG!-programmet betydelig i 2016, og i løpet av året fikk i overkant av 40 000 barn tilgang på programmet. Tilbakemeldingene er meget positive og i 2017 satser stiftelsen enda tyngre.

Økt støtte fra Helsedirektoratet

Denne suksesshistorien vil myndighetene være med. På bakgrunn av de gode resultatene fra tidligere, kombinert med et omfattende løft stiftelsen har forpliktet seg til, har nemlig Helsedirektoratet besluttet å øke det offentlige tilskuddet betraktelig. Faktisk øker støtten fra 1,3 millioner til hele 2,5 millioner kroner. Sagt med andre ord vokser tilskuddet med over 90 prosent i 2017:

– Dette er et utrolig løft for oss i MITT VALG! Denne ekstra bevilgingen gir oss muligheten til å gjøre et program som allerede er bra enda bedre. Det viser at myndighetene har tillit til oss og at de støtter oss i den videre utviklingen, kommenterer daglig leder Annica Øygard

MITT VALG!-programmet finansieres gjennom innsamlede midler i Lions-klubber rundt omkring i landet, derunder Tulipanfondet og Lions Røde Fjær. Tilskuddet fra direktoratet skal således ikke gå til ordinær drift, men heller til videreutvikling av programmet.

Store planer for fremtiden

I 2017 skal MITT VALG starte arbeidet med å digitalisere, videreutvikle og oppdatere undervisningsmaterialet sitt. Tanken er å gi programmet et mer tidsriktig uttrykk, som også følger innholdet i det nye faget «Folkehelse og livsmestring». Det skal bygges nye nettsider, bøker skal over på skjerm og språket skal oppdateres. Stiftelsen skal også jobbe videre med bildemateriell og film til bruk for å skape dialog i klasserommet.

Ved siden av å videreutvikle materiell knyttet til alvorlig problematikk som rus, seksuell trakassering, vold og overgrep, ønsker dessuten stiftelsen å jobbe for å ivareta kulturelt mangfold i samfunnet.

Leksjonenes tre faser

For barnas del bygger programmet på leksjoner, som gjennomføres av barnehagelærere og lærere som har vært på MITT VALG-kurs. Leksjonene er oppdelt i tre faser: Fase 1 – utforske, fase 2 – erfare og fase 3 – utvide. Man starter med å aktivisere elevene for å finne ut hva de allerede kan om ulike nøkkelbegreper. Deretter knyttes leksjonene inn mot eksisterende kunnskaper, holdninger og erfaringer, før man utvider med ny informasjon. Elevene må så prøve ut handlings- og beslutningsstrategier slik at de har en plan for hvordan de kan håndtere ulike situasjoner i livet.

For å sikre høy kvalitet på MITT VALG-kursene videreutvikles den interne opplæringen av instruktørene parallelt med leksjonene. Dette gjelder både grunnkurset og oppfølgingskurset som gjennomføres etter 6-9 måneder. Stiftelsen holder også kurs for Lions-medlemmer, slik at de er oppdaterte på programmet og vet hva innsamlede midler går til. Det er Lions-klubbene som står for kontakten med barnehager og skoler i deres område, og de er derfor avhengig av god innsikt i hva MITT VALG-instruktørene vil gå gjennom på kursene. På denne måten kan de gi korrekt informasjon til skoler og barnehager som ønsker å benytte programmet.

– Vi legger også vekt på kontinuerlig evaluering av kurs og materiell, slik at vi hele tiden kan videreutvikle programmet etter tilbakemeldinger fra brukerne, utdyper Øygard.

Hva bygger MITT VALG!-programmet på?

Forebyggende arbeid må starte tidlig. Derfor favner MITT VALG!-programmet barn og unge fra 3-årsalderen og helt opp til 18-årsalderen. Programmet er blant annet bygget på sosialkognitive og sosiokulturelle læringsteorier og metoder, og det har tung forankring i forskning, statistikk og statlige styringsdokumenter.

Hvis du har spørsmål om MITT VALG-programmet kan du kontakte din lokale Lions-klubb. Annica Øygard er også tilgjengelig på epost: leder@mittvalg.no. Materiell og bøker kan bestilles her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev