Menyinngang
Barnehage ikon

Grunnkurs

Barnehage
Pris: Lions dekker store deler av kurset. Barnehagen betaler en liten egenandel. Kontakt oss for mer informasjon.
Varighet: 7 timer

Våre gode instruktører reiser rundt i hele Norge og holder kurs i MITT VALG slik at du kan bygge sosial- og emosjonell kompetanse til daglig

Hvorfor dette kurset?

Pil ikon

I Rammeplan for barnehagen blir det slått fast at barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. Barnehagen skal også bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.

Det er barnehagens ansvar at barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Vennskap og deltagelse i det sosiale miljøet i barnehagen er viktig for barnas trivsel, utvikling og sosiale læring. Barnehagelærerne og andre ansatte må bidra aktivt i arbeidet med å skape et godt og inkluderende felleskap hvor barna utvikler sosial kompetanse, får støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barn som er sosial kompetente, som klarer å bygge sosial kompetanse, som lærer å fungere i lek og samspill med andre barn, og som evner å få venner, har gode forutsetninger for å klare seg godt i livet (Terje Ogden).

Hva lærer du?

Pil ikon

Kurset gir deg en grundig praktisk og teoretisk gjennomgang av undervisningsprogrammet MITT VALG. Du får et verktøy som hjelper deg med å bygge et godt og inkluderende fellesskap. Et MITT VALG kurs gir deg kompetanse i hvordan implementere og bruke verktøyet slik at det gir best mulig effekt på barnas trivsel og livsglede.

Hvem kan delta?

Pil ikon

Kurset er for barnehagelærere, styrere og alle ansatte i barnehagen som har ansvar for å skape et godt og inkluderende felleskap hvor barna utvikler sosial kompetanse som grunnlag for å ta gode valg.

Praktisk gjennomføring:

Pil ikon
  • Tid: 7 timer inkl. pauser. Gjennomføres på en dag eller to halve dager.
  • Sted: I barnehagen eller annet egnet lokale’
  • Kursholder: Sertifisert instruktør fra MITT VALG
  • Undervisningsopplegg inkludert
  • Antall deltagere: Mellom 15-40 pr. kurs
  • Obligatorisk oppfølgingskurs etter 6-9 måneder

Kopieringsorginaler

Disse tekstene er kopibeskyttet, og kan kun skrives ut etter tillatelse.

Andre kurs innen Barnehage

Så du etter noe annet?