Menyinngang
Barnehage ikon

Foreldremøte – foredrag

Barnehage
Pris: Lions dekker store deler av kurset. Barnehagen betaler en liten egenandel. Kontakt oss for mer informasjon.
Varighet: 2 timer

Våre gode instruktører reiser rundt i hele Norge og holder kurs i MITT VALG slik at du kan bygge sosial- og emosjonell kompetanse til daglig.

Hvorfor dette foredraget?

Pil ikon

Foreldre/foresatte er de viktigste personene i barnas liv. Gjennom dette foredraget får du som foresatt innsikt i MITT VALG. Du får også prøve noen av de leksjonene som barna gjennomfører i barnehagen.

Innhold: 

Foredraget gir en praktisk og teoretisk gjennomgang av undervisningsprogrammet MITT VALG. Du får et verktøy som hjelper deg med å bygge et godt og inkluderende fellesskap i hjemmet og på fritiden.

Våre erfarne instruktører har også mulighet til å fordype seg i temaer etter ønske fra barnehagen.

Praktisk gjennomføring:

Pil ikon
  • Tid: 2 timer
  • Sted: I barnehagen eller annet egnet lokale
  • Foredragsholder: Sertifisert instruktør fra MITT VALG

Kopieringsorginaler

Disse tekstene er kopibeskyttet, og kan kun skrives ut etter tillatelse.

Andre kurs innen Barnehage

Så du etter noe annet?